Prohlášení o ochraně dat

Prohlášení o ochraně osobních údajů Alpha Supplies

Ochraně osobních údajů věnujeme zvláštní pozornost. Vaše údaje proto zpracováváme výlučně na základě zákonných ustanovení (GDPR, zákon o telekomunikacích 2003). Toto prohlášení o ochraně osobních údajů slouží pro informaci o způsobu, rozsahu a účelech shromažďování a zpracování vašich údajů.

My, Alpha Supplies, jsme správce údajů ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů. Pokud budeme mít otázky ke shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, obracejte se písemně na:

Alpha Supplies s.r.o.
Žižkova 1321/1, 370 01 České Budějovice
office@alpha-supplies.cz

 

Shromažďování a zpracování vašich údajů

V rámci vaší objednávky, vašeho předplatného newsletteru nebo vaší návštěvy našich webových stránek shromažďujeme a zpracováváme určité osobní údaje, které se vás týkají. Způsob, rozsah a účely tohoto zpracování údajů jsou popsány níže.

 

Objednávka

V rámci vaší objednávky zpracováváme vámi uvedené údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, ulice, PSČ, město, číslo telefonu, adresa společnosti.

Vámi poskytnuté údaje budou zpracovávány výlučně k vyřízení vaší objednávky a splnění smlouvy existující mezi vámi a námi. Zpracování údajů je prováděno na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Po úplném provedení smlouvy a úhradě kupní ceny v celé výši budou vaše údaje archivovány a po uplynutí lhůt pro uchovávání podle daňového a obchodního práva, popř. lhůt podle zákona o ručení za výrobek vymazány, pokud neudělíte souhlas s dalším používáním vašich údajů. V případě přerušení nákupního procesu bez uzavření smlouvy budou u nás uložené údaje vymazány.

Vaše osobní údaje budou poskytnuty třetím osobám nebo jinak zpřístupněny pouze v případě, že to bude nutné k účelu provedení smlouvy nebo vyúčtování nebo jste udělili svůj předchozí souhlas. V rámci provádění objednávky obdrží například námi pověření poskytovatelé služeb (např. zásilkové společnosti, poskytovatelé logistických služeb) nutné údaje k provedení objednávky a zakázky. V případě zákonného předpisu, úředního nařízení nebo úředního vyšetřovacího řízení jsme ovšem podle zákona povinni poskytnout příslušné údaje úřadu.

 

Newsletter

Jestliže se přihlásíte k odebírání našeho newsletteru a tím nám udělíte svůj souhlas (čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR), zpracujeme vaše jméno a vaši e-mailovou adresu za účelem zasílání našeho newsletteru. Vaše osobní údaje budou uloženy do okamžiku, kdy zrušíte odebírání newsletteru nebo odvoláte svůj souhlas.

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, popř. zrušit odebírání newsletteru tak, že zašlete zprávu na e-mailovou adresu office@alpha-supplies.cz nebo kliknete na odkaz k odhlašování na konci každého newsletteru nebo nás budete informovat jiným způsobem.

 

Návštěva webových stránek / používání cookies

Na našich stránkách používáme tzv. Cookies k opětovnému zjištění vícenásobného použití naší nabídky stejným uživatelem/vlastníkem internetového připojení. Cookies jsou malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč ukládá do paměti ve vašem počítači. Slouží k optimalizaci naší internetové prezentace a našich nabídek. Většinou se jedná o tzv. „Session-Cookies“, které se po skončení vaší návštěvy opět smažou.

Částečně ovšem tyto Cookies předávají informace, abychom vás automaticky znovu rozpoznali. Toto opětovné rozpoznání probíhá na základě IP adresy uložené v Cookies. Takto získané informace slouží k optimalizaci našich nabídek a usnadnění přístupu na naše stránky.

Instalaci Cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme vás ovšem na to, že v tomto případě nemůžete využívat v celém rozsahu veškeré funkce našich webových stránek.

 

Data serveru

Z technických důvodů se evidují mj. následující údaje, které nám příp. našemu Webspace provideru předává váš internetový prohlížeč (takzvané Serverlogfiles):

typ a verze prohlížeče

použitý operační systém

webové stránky, ze kterých nás navštěvujete (Referrer URL)

webové stránky, které navštěvujete

datum a přesný čas vašeho přístupu

vaše (IP) adresa internetového protokolu.

Tyto anonymní údaje se ukládají odděleně od vašich případně uvedených osobních údajů a nelze tak odvodit žádný vztah k určité osobě. Jsou vyhodnocovány pro statistické účely, abychom mohli optimalizovat naši internetovou prezentaci a naše nabídky.

 

Používání Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace o vašem použití těchto webových stránek vytvořené přes Cookie se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě aktivace IP anonymizace na těchto webových stránkách se vaše IP adresa z Google ovšem v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářství předtím zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se úplná IP adresa přenáší na server společnosti Google do USA a tam zkrátí. V pověření provozovatele těchto webových stránek používá společnost Google tyto informace, aby se vyhodnotilo používání těchto webových stránek, vygenerovaly se zprávy o aktivitách na webových stránkách a provozovateli se poskytly další služby spojené s používáním webových stránek a internetu. IP adresa předaná z vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics se nespojuje s jinými údaji z Google. Ukládání Cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého softwarového prohlížeče; upozorňujeme vás ovšem na to, že v tomto případě nemůžete využívat v plném rozsahu veškeré funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit evidenci dat vytvořených prostřednictvím Cookie a vztažených k vašemu používání webových stránek (vč. vaší IP adresy) u Google a také zpracování těchto dat společností Google tím, že stáhnete a nainstalujete Browser-Plugin dostupný na následujícím odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Evidenci ze strany Google Analytics můžete zabránit tak, že kliknete na následující odkaz. Nastaví se Opt-Out-Cookie, čímž se zabrání budoucí evidenci vašich údajů při návštěvě těchto stránek: Zakažte službu Google Analytics

Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů najdete na https://www.google.com/analytics/terms/cz.html příp. na https://www.google.de/intl/cz/policies/. Upozorňujeme na to, že tyto webové stránky Google Analytics byly rozšířeny o kód ‚anonymizeIp‘, aby se zaručila anonymní evidence IP adres (tzv. IP-Masking).

 

Google Fonts

Tyto webové stránky používají ke zobrazení písma tzv. webové fonty, které poskytuje Google. Google Fonts je služba společnosti Google Inc. („Google“). Napojení těchto webových fontů probíhá vyvoláním serveru na serveru společnosti Google, který je zpravidla umístěn v USA. Toto vyvolání předává na Google mimo jiné IP adresu, použitý prohlížeč a koncové zařízení návštěvníka.

Podrobnější informace najdete v pokynech k ochraně osobních údajů společnosti Google: www.google.com/policies/privacy/

Další informace o Google Web Fonts: developers.google.com/fonts/faq

 

Google reCAPTCHA

Aby byly zadávací formuláře na našich stránkách chráněny, používáme službu „reCAPTCHA“ společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále nazývanou „Google“. Použitím této služby lze rozlišit, zda má odpovídající zadání osobní původ nebo proběhlo nepovolaně automatickým strojovým zpracováním.

Podle našich poznatků se přenášejí na „Google“ Referrer-URL, IP adresa, chování návštěvníků webových stránek, informace o operačním systému, o prohlížeči a dobách prohlížení, Cookies, pokyny k zobrazení a skripty, chování uživatele při zadávání i pohyby myši v oblasti zaškrtávacího pole „reCAPTCHA“.

Google používá takto získané informace mimo jiné k tomu, aby se digitalizovaly knihy a jiné produkty tiskárny, jakož i optimalizovaly služby jako Google Street View a Google Maps (např. zjištění čísla domu a názvu ulice).

IP adresa předaná v rámci „reCAPTCHA“ se nespojuje s jinými údaji z Google, ledaže byste v okamžiku používání „reCAPTCHA“-Plug-in byli přihlášeni na svém účtu Google. Pokud byste chtěli zabránit předávání a ukládání dat o vás a vašem chování na webových stránkách prostřednictvím „Google“, musíte se u „Google“ odhlásit a sice předtím, než použijete službu reCAPTCHA Plug-in.

Využití informací získaných službou „reCAPTCHA“ probíhá podle podmínek používání Google:

https://www.google.com/intl/cz/policies/privacy/.

 

Google Tag Manager

Google Tag manger je řešení, které nám umožňuje řídit tzv. tagy webových stránek prostřednictvím jednoho rozhraní (včetně například služby Google Analytics a dalších marketingových služeb Google v naší on-line nabídce). Tag manager samotný (který implementuje značky) neprocesuje osobní údaje uživatelů. Pokud jde o zpracování osobních údajů uživatelů, odkazujeme na následující informace o službách společnosti Google. Pokyny pro použití: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

 

Používání Social Media Plugins

Používáme pluginy následující sociální sítě (uveďte síť), kterou provozuje společnost (firemní název sítě, příklad viz níže). K tomu používáme dvoustupňový postup, v rámci něhož můžete udělit svůj souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR se zpracováním údajů provozovatelem sociální sítě. Údaje jsou přeneseny provozovateli sociální sítě teprve poté, co uživatelé kliknou na některou ze zobrazených ikon a tím udělí souhlas s přenosem dat provozovateli sociální sítě. Teprve po udělení takového souhlasu naváže váš prohlížeč spojení s příslušnou sociální sítí.

Sociální síť obdrží prostřednictvím pluginu informace o vaší návštěvě našich webových stránek. Jestliže jste u (uveďte síť) přihlášeni, může být vaše návštěva spojena s vaším účtem vaší sociální sítě. Případné interakce s pluginem mohou být provozovatelem sítě uloženy.

Informace o používání údajů shromážděných příslušnou sociální sítí najdete na webových stránkách společnosti (uveďte síť) v úseku „Ochrana dat“ popř. „privacy“ pod URL (zadejte URL).

Údaje společnosti nejznámějších sociálních sítí:

 

Bezpečnost údajů

Vaše údaje ve smlouvách jsou přenášeny šifrované postupem SSL přes internet. Naše webové stránky a ostatní systémy zajišťujeme technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo šíření vašich údajů neoprávněnými osobami.

 

Práva subjektu údajů

Máte právo na informaci o vašich osobních údajích a právo na opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování. Rovněž můžete vznést námitku proti zpracování a máte právo na přenos vašich osobních údajů strukturovanou, strojově čitelnou formou. Pro všechna uvedená práva se obracejte na kontaktní údaje správce.

 

Právo na stížnost

Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Pro Českou republiku se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Informace o ochraně údajů

Pokud budete mít dotazy ke shromažďování, zpracování nebo používání osobních údajů, obraťte se písemně na office@alpha-supplies.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace